0 312 426 79 33

Uzman Psikolog / Aile Danışmanı
Kurucu / Yönetici

Üniversite hayatına 2004 yılında başlamış, İngilizce Hazırlık Okulu’nu tamamladıktan sonra, Atılım Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü’nden 2009 yılında onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Her gün gelişen ve yenilenen Psikoloji Literatürünü takip edebilmek açısından İngilizce eğitim almış olmanın büyük katkısını görmüştür.

Eğitim hayatı devam ederken kendi bölümünde Deneysel Psikoloji alanında öğrenci asistanlığı yapmıştır.

2010 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans programını ‘Adet Öncesi Gerginlik Sendromu ile Ruh Sağlığı, Stres, Sosyoekonomik Düzey, Vücut Algısı ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkiler’ başlıklı tez çalışmasıyla 2012 yılında tamamlamıştır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde açılan ‘‘Aile Danışmanlığı’’ eğitimini 2015 yılında tamamlamıştır.

Danışanlarıyla olan görüşmelerinde EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma), Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi (Bilişsel Davranışçı Terapi) ve Çözüm Odaklı Terapi tekniklerini kullanmaktadır.

2016 yılı Ocak ayında da Özel Etki Aile Danışma Merkezi’ni kurmuştur.

İş Deneyimi:

Ocak 2016 – Devam: Özel Etki Aile Danışma Merkezi Kurucu
(Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’na bağlı kurum)

Bireysel Danışmanlık
     Psikolojik Travma
     Stres
     Bağlanma Problemleri
     Öfke Problemleri
     Kaygı
     Sosyal Fobi
     Fobiler
     Depresyon
     Psikosomatik Bedensel Rahatsızlıklar
     Panik
     Kişilik Örüntüleri
     Karar Vermede Yaşanan Güçlükler
     Travma Sonrası Stres
     Takıntılar
     Başarılı Olamama Problemleri
     Kaliteli Yaşam
     Yaşam Krizleri
Aile Danışmanlığı
     Evlilik Öncesi Danışmanlık
     Boşanma Süreci Danışmanlığı
     İlişki ve İletişim Problemleri
     Ailede Cinsellik (Kadın ve Erkek Cinsel Yaşamı)
Cinsel Terapi
     Vajinismus
     Erken Boşalma
     Cinsel İsteksizlik
     Sertleşme Problemleri
     Orgazm Problemleri
     Cinsel Uyum
     Cinsel İlişki Kalitesini Arttırma
Çocuk, Ergen Danışmanlığı
Psikolojik Travma Danışmanlığı
         EMDR
Zeka ve Kişilik Testi Uygulamaları
Nöropsikolojik Testler
Dikkat Testleri

2015-2016 : Freelance Danışmanlık Hizmetleri

Bireysel Terapi
Aile Terapisi
Çocuk, Ergen Terapisi
Psikolojik Travma Danışmanlığı
Zeka ve Kişilik Testi Uygulamaları
Nöropsikolojik Testler
Dikkat Testleri


2015 – 2016 : Özel Öncü Adımlar Anaokulu (Yarı zamanlı)

Psikolojik Danışmanlık
Çocukların Gelişim Takibi
Zeka ve Dikkat testleri
Kurum içi Eğitimler
Atölye Çalışmaları

2012 – 2015 :  Freelance Danışmanlık Hizmetleri

Bireysel Danışmanlık
Çocuk, Ergen Danışmanlığı
Zeka ve Kişilik Testi Uygulamaları
Nöropsikolojik Testler
Dikkat Testleri

2009 – 2012 : Özel Öncü Koleji 

Psikolojik Danışmanlık
Çocukların Gelişim Takibi
Zeka ve Dikkat testleri
Kurum içi Eğitimler
Atölye Çalışmaları

Aldığı Yetişkinlere Yönelik Psikoterapi Eğitimler:

EMDR Travma Terapisi + Süpervizyon
EMDR’de Bilişsel Müdahaleler Eğitimi
Yoğunlaştırılmış Akılcı Duygucu Davranışcı Terapi (REBT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) Psikoterapi Eğitimi + Süpervizyon
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
Aile Danışmanlığı Eğitimi 
Pozitif Psikoterapi Eğitimi
Cinsel Terapi Eğitimi 


Uyguladığı Yetişkinlere Yönelik Uygulanan Psikolojik Testler:

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
Nöropsikolojik Testler Eğitimi (Stroop Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, İşaretleme Testi Türk Formu, Wisconsin Kart Eşleme Testi, İşitsel-Sözel Öğrenme Testi, Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi)
TAT (Tematik Algı Testi)
Beier Cümle Tamamlama Testi

Aldığı Diğer Eğitimler:

Rüya Analizi
Travmanın Fizyolojisi
Travma Müdahalelerinde Bedensel Duyum, Dışlaştırma Teknikleri
Travma Atölyesi
TA (Transaksiyonel Analiz)
Psikoterapi Süreci ve İlaç Kullanımı
Duygu Yönetimi
Psikoterapide İyileştirici Hikayeler, Terapötik Kartlar ve Resim Analizi’nin Kullanılması
Aile Danışmanlığı’nda İlk Görüşme: Nasıl Başlarsak Öyle Gider mi?
Boşanma Danışmanlığı
Boşanma Sonrası Yardım: Duygusal Boşanma ve Eski Eş Sendromu
Emprovizasyon ile İletişim
Birkman Metodu İle Kişilik Analizi
Terapist Hataları

Aldığı Çocuk Terapileri, Eğitimleri, Testler:

WISC-R Zeka Testi
Kent E.G.Y Testi, Catel 2A Zeka Testi, Catel 3A Zeka Testi
EMDR ve İyileştirici Hikaye Tekniği Eğitimi
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi + Süpervizyon
Çocuklarla Bilişsel Terapi Uygulamaları
Okul Öncesi Dönemde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Genel Bakış
0-3 Yaş Bebek/Küçük Çocuk Değerlendirme ve İzlem Kursu
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun Tanı ve İzleminde Zeka Testlerinin Kullanımı
Çocuk Testleri Eğitimi (Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Porteus Labirent Testi, Gessel Testi).
Denver-II Gelişimsel Tarama Testi
0-6 Yaş Çocuk Değerlendirme ve Aile Eğitim Paket Programı
Dikte Dil Gecikmesi Olan Çocuklar İçin Erken Müdahale Programı
Çocuk Resimlerinin Analizi
Ergenlerle İletişim