0 312 426 79 33

Uzman Psikolog / Aile Danışmanı

Kurucu / Yönetici

EMDR Akredite Avrupa Terapisti

Üniversite hayatına 2004 yılında başlamış, İngilizce Hazırlık Okulu’nu tamamladıktan sonra, Atılım Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü’nden 2009 yılında onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Her gün gelişen ve yenilenen Psikoloji Literatürünü takip edebilmek açısından İngilizce eğitim almış olmanın büyük katkısını görmüştür.

Eğitim hayatı devam ederken kendi bölümünde Deneysel Psikoloji alanında öğrenci asistanlığı yapmıştır.

2010 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans programını ‘Adet Öncesi Gerginlik Sendromu ile Ruh Sağlığı, Stres, Sosyoekonomik Düzey, Vücut Algısı ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkiler’ başlıklı tez çalışmasıyla 2012 yılında tamamlamıştır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde açılan ‘‘Aile Danışmanlığı’’ eğitimini 2015 yılında tamamlamıştır.

Danışanlarıyla olan görüşmelerinde EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma), Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi (Bilişsel Davranışçı Terapi) ve Çözüm Odaklı Terapi tekniklerini kullanmaktadır.

2016 yılı Ocak ayında Özel Etki Aile Danışma Merkezi’ni kurmuştur.

İş Deneyimi:

Ocak 2016 – Devam: Özel Etki Aile Danışma Merkezi Kurucu

(Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’na bağlı kurum)

 • Bireysel Danışmanlık     
 • Aile Danışmanlığı

     Evlilik Öncesi Danışmanlık

     Boşanma Süreci Danışmanlığı

     İlişki ve İletişim Problemleri

     Ailede Cinsellik (Kadın ve Erkek Cinsel Yaşamı)

 • Cinsel Danışmalık     
 • Ergen Danışmanlığı
 • EMDR
 • Zeka ve Kişilik Testi Uygulamaları
 • Nöropsikolojik Testler
 • Dikkat Testleri

 2015-2016 : Freelance Danışmanlık Hizmetleri

 • Bireysel Danışmanlık
 • Aile Danışmanlığı
 • Çocuk, Ergen Danışmanlığı
 • Psikolojik Travma Danışmanlığı
 • Zeka ve Kişilik Testi Uygulamaları
 • Nöropsikolojik Testler
 • Dikkat Testleri

2015 – 2016 : Özel Öncü Adımlar Anaokulu (Yarı zamanlı)

 • Psikolojik Danışmanlık
 • Çocukların Gelişim Takibi
 • Zeka ve Dikkat testleri
 • Kurum içi Eğitimler
 • Atölye Çalışmaları

2012 – 2015 :  Freelance Danışmanlık Hizmetleri

 • Bireysel Danışmanlık
 • Çocuk, Ergen Danışmanlığı
 • Zeka ve Kişilik Testi Uygulamaları
 • Nöropsikolojik Testler
 • Dikkat Testleri

2009 – 2012 : Özel Öncü Koleji 

 • Psikolojik Danışmanlık
 • Çocukların Gelişim Takibi
 • Zeka ve Dikkat testleri
 • Kurum içi Eğitimler
 • Atölye Çalışmaları

Aldığı Yetişkinlere Yönelik Psikoterapi Eğitimler:

 • EMDR Travma Terapisi (I. ve II. Düzey) + Süpervizyon
 • EMDR’de Bilişsel Müdahaleler Eğitimi
 • Yoğunlaştırılmış Akılcı Duygucu Davranışcı Terapi (REBT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) Psikoterapi Eğitimi + Süpervizyon
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi 
 • Pozitif Psikoterapi Eğitimi
 • Cinsel Terapi Eğitimi 

Uyguladığı Yetişkinlere Yönelik Uygulanan Psikolojik Testler:

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • Nöropsikolojik Testler Eğitimi (Stroop Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, İşaretleme Testi Türk Formu, Wisconsin Kart Eşleme Testi, İşitsel-Sözel Öğrenme Testi, Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi)
 • TAT (Tematik Algı Testi)
 • Beier Cümle Tamamlama Testi

Aldığı Diğer Eğitimler:

 • Rüya Analizi
 • Travmanın Fizyolojisi
 • Travma Müdahalelerinde Bedensel Duyum, Dışlaştırma Teknikleri
 • Travma Atölyesi
 • TA (Transaksiyonel Analiz)
 • Psikoterapi Süreci ve İlaç Kullanımı
 • Duygu Yönetimi
 • Psikoterapide İyileştirici Hikayeler, Terapötik Kartlar ve Resim Analizi’nin Kullanılması
 • Aile Danışmanlığı’nda İlk Görüşme: Nasıl Başlarsak Öyle Gider mi?
 • Boşanma Danışmanlığı
 • Boşanma Sonrası Yardım: Duygusal Boşanma ve Eski Eş Sendromu
 • Emprovizasyon ile İletişim
 • Birkman Metodu İle Kişilik Analizi
 • Terapist Hataları
 • Mindfulness Eğitimi

Aldığı Çocuk Terapileri, Eğitimleri, Testler:

 • WISC-R Zeka Testi
 • Kent E.G.Y Testi, Catel 2A Zeka Testi, Catel 3A Zeka Testi
 • EMDR ve İyileştirici Hikaye Tekniği Eğitimi
 • Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları ve EMDR
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi + Süpervizyon
 • Çocuklarla Bilişsel Terapi Uygulamaları
 • Okul Öncesi Dönemde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Genel Bakış
 • 0-3 Yaş Bebek/Küçük Çocuk Değerlendirme ve İzlem Kursu
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun Tanı ve İzleminde Zeka Testlerinin Kullanımı
 • Çocuk Testleri Eğitimi (Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Porteus Labirent Testi, Gessel Testi).
 • Denver-II Gelişimsel Tarama Testi
 • 0-6 Yaş Çocuk Değerlendirme ve Aile Eğitim Paket Programı
 • Dikte Dil Gecikmesi Olan Çocuklar İçin Erken Müdahale Programı
 • Çocuk Resimlerinin Analizi
 • Ergenlerle İletişim