0 312 426 79 33

EMDR Nedir?

Sağdan sola, soldan sağa yapılan göz hareketlerinin psikolojik ve fizyolojik etkileri bulunmaktadır. EMDR sadece göz hareketleriyle sınırlı değildir, iki yönlü hareketlerin hepsi beyni etkilemektedir. Bu hareketler bazı durumlarda beyni uyarırken, bazen de rahatlatarak anksiyete ve stresten kurtulmayı sağlar. Çift yönlü uyarılma zihnin en üst seviyesini harekete geçirir, sonra da orada bulunanları serbest bırakarak travmatik anının kişide yarattığı baskıdan kurtulmasını sağlar ve ham haliyle kalmış anının yeniden işlemlenmesini sağlar. Travmatik anıda beynin sağ ve sol lobları birbirlerine yeteri kadar veri gönderemezler. EMDR beynin duygusal yarıküresi olan sağ lob ve mantıksal yarıküresi olan sol lob arasında bilgi alış verişi sağlar.

Danışmanlık sürecinde terapi planlaması yapılır ve hedef anılar tek tek seçilerek çalışılır.

Kaynak: Işık Hızında Duygusal İyileşme, David Grand

Yorumunu Ekle