0 312 426 79 33

Bir kişi ruhsal bir sıkıntı yaşadığında, ilk psikolojik danışma kafa karıştırıcı veya korkutucu olabilir. Kişinin, psikolojik danışmaya başvurmadan önce, biyolojik sağlığının aksine daha çok engelin üstesinden gelmesi gerekebilir. Fakat, bir kez kişi psikolojik destek aldığında sorunun kaynağına inebilir ve sorun üzerinde çalışma imkanına sahip olabilir.

Psikolojik danışma, insanın günlük hayatta karşılaştığı problemler veya sorun durumlar karşısında yaşadığı zorlanmadan ve bu zorlanmanın sonucu gelişen bir takım ruhsal durumların çözümlenmesi için yapılan bir başvurudur. Psikolojik danışmanın ana amacı insanlara karşılaştıkları sorunlar karşısında nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği ve problemleri çözüme kavuşturmak için izleyebileceği yol ve stratejilerde ışık tutmaktır. Psikolojik danışma, hem sorunların yol açtığı ruhsal sıkıntıları tedavi etmeyi hem de psikolojik sıkıntıların ortaya çıkmasını hedefler.

Psikolojik danışmaya ihtiyaç duymak her insanın yaşayabileceği bir şeydir ve bu doğrultuda ilk adımı atmak zor bir karardır. Psikoterapi; bir sohbet, dert dinlemek, öğüt vermek değildir. Uzman bir kişiden alınacak psikolojik destek; bireylerin hem kendisine hem de çevresine olan farkındalığını arttıracaktır. Unutulmaması gereken, farkında olunan her şeyin ‘kader’ olmaktan çıktığıdır. Bazen yeni bir denge, yeni bir cümle, yeni bir bakış açısı kişinin ruhsal sağaltımına iyi gelmektedir.

Çankaya’da psikolog hizmeti veren Etki Terapi Psikolojik Danışma Merkezin’de her bireyin eşsiz ve farklı ihtiyaçları olduğu ilkesi göz önünde tutularak çeşitli terapötik yaklaşımlarla danışmanlık yöntemleri kullanılmakta ve yapılan tüm uygulama ve çalışmalar bilimsel ilkeler ışığında ve mesleki etik kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.

Ankara Kişilik Testi, Ankara MMPI Testi, Ankara Nöropsikolojik Test uygulayıcısı olarak bizler sizlere hizmet etmeye hazırız.