0 312 426 79 33

Aile Danışmanı, Çift Danışmanı, Evlilik Psikoloğu, Çocuk Merkezli Aile Danışmanlığı desteği almak istiyorsanız Tunalı’da size psikolog hizmeti sağlıyoruz.

20. yüzyıl Sanayi Çağı toplumsal hayatı tüm boyutları ile etkilemiştir. Teknolojinin gelişmesi toplum yaşamını etkileyerek aile yapısının değişmesine, ailenin anne-baba ve çocuklardan oluşan ‘‘çekirdek aileye dönüşmesine, tek ebeveynli ailelerin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Özellikle kadının çalışma hayatına girmesi sonucunda, çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi yanında, ev işlerinin eşler arasında paylaşılması gibi durumlar karı-kocaya geleneksel rollerinin dışında yeni sorumluluklar getirmiştir. Bunlara alışmak zaman zaman rol çatışmalarına neden olmaktadır.

Günümüzün gelişen ve değişen ailesi, üyeleri arasındaki uyumlu birlikteliği sağlamada zorlanmaktadır.  Özellikle aile üyelerinin aile içindeki iletişim ve etkileşiminin bozulması, kuşaklararası çatışmaların artması sıklıkla gözlenen bir durum olmuştur. Aile üyelerinde sıkıntıya yol açan bu tür engellemeler, genelde ailenin varlığını korumasını güçleştirmekte, özelde de aile üyelerinin sosyal ve ruhsal varlığını bozmaktadır. Tüm bu nedenlerle, modern toplum hayatında ailelere yardım ve psikolojik desteği sağlamak bir ihtiyaç haline dönüşmüştür.

Aile içi iletişim, eşler arasındaki sorunlar, boşanma öncesi danışmanlığı, anne-baba-çocuk arasında yaşanan sorunlar, aileye yeni bir üyenin katılması aile içinde problemlere yol açabilmektedir. Aile danışmanlığında evlilik ve aile içerisindeki sorunlara neyin sebep olduğu tespit edilip ortadan kaldırılması ve sağlıklı bir iletişim sürecinin başlatılması ile daha doyumlu bir aile yaşantısına sahip olmak öncelikli amaçtır.