0 312 426 79 33

Çoğu ilişki bir aşık olma dönemi ile başlar. Biri diğerine aşık olduğunda sevilen kişinin algılanması değişir. Çünkü bireyler karşıdaki kişi olduğu gibi değil, olmasını istediği gibi görmeye başlar. Onda hangi özellikleri görme ihtiyacı hissediyorsa, O’na o özellikleri yükler. Bu nedenle evlilik öncesindeki aşık olma, flört dönemi bir görme kusuru olarak tanımlanabilmektedir. Çiftler birbirlerinden çok, birbirleriyle ilgili olarak yaşadıkları sıradışı duygu ile daha çok meşgul olabilmektedirler. Aşk, doğası gereği yaşamın sıradanlığına başkaldıran bir yapıya sahiptir. Günlük yaşamın sıradanlığı gitmiş, karamsarlık yerini gerçekçilik sınırını aşabilen bir iyimserliğe bırakmış, durağanlık hali coşkuya dönüşmüş ve yaşamın sıradan olayları yeni anlamlar kazanmıştır. Hatta aşk, bir danışmandan bile daha iyi gelmiş gibi bir etki yaratmıştır.

Aşkı kimyasalla açıklamaya çalışan araştırmacıların bazıları aşkın en fazla 2-3 yıl sürdüğünü; beyin çalışmaları ise aşkın ömrünün ortalama 17 ay olduğunu göstermektedir. Yani aşk sevgiye dönüşmediği takdirde aşkın kimyasalları belli bir süre sonra tükenmekte ve bireydeki aşkın sebep olduğu görme bozukluğunu ortadan kaldırmaktadır. Tam da bu noktada ilişkide sıkıntılar başgöstermeye başlamaktadır.

Evlilik öncesi danışmanlık, evlenme kararı almış çiftlerle hem evlilik öncesindeki yoğun geçen dönemde hem de birlikte geçirecekleri yaşantılarında sağlıklı bir yol izlemeleri için yapılan bir danışmanlıktır. Doğru eş seçimi, evlilik öncesinde evlilik süresince sağlıklı kararların alınması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, iş-özel hayat arasındaki dengesizlikler, kıskançlık, karşı tarafı hayalinde canlandırdığı kişiye benzetmeye çalışılması, sadakatsizlik, farklı kuşakların bir arada yaşıyor ya da yaşayacak olması, kronik hastalıklar, ikinci evlilikler, birbirini sık sık yanlış anlama, kendini iyi ifade edememe, ‘‘akıl okuma’’, etkili dinlememe evlilik öncesi danışmanlığında ve evlilik sürecinde çalıştığımız konular arasında yer almaktadır.