0 312 426 79 33

Okul başarısı tesadüf müdür?

 ‘‘Okul’’ da aynen bir ‘‘Aile’’ gibi işleyen bir sistemdir. Kendi iç dinamikleri, ruhu, kendine has özellikleri bulunmaktadır. Hangi kademe olursa olsun hiç bir eğitim kurumu birbirine benzemez. Tüm kurumlar biriciktir ancak temel prensipler bellidir. Eğitim kurumunun öğrencilerinin, yöneticilerinin, öğretmenlerinin daha mutlu ve verimli çalışmasını sağlamak başlıca önemli unsurlardır.

             Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi de bir eğitim kurumunun vazgeçilmez bir parçasıdır. PDR Uzman Servisine ihtiyaca göre eğitim faaliyetleri düzenlemekte, veli ve öğretmenlere yönelik seminerler düzenlemekte ve okullarla anlaşmalar yaparak öğrencilere danışmanlık indirimi sağlamaktayız. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine yönelik velilere, okula ve öğrencilere çocuğun yaş dönemi ve ihtiyaçları hakkında bilgilendirici dokümanlar hazırlamakta, gelişim taramaları yapmakta ve bilgilendirici çalışmalar yapmaktayız.

 Okul Danışmanlığının temel amacı bireyin değil kurumun olduğu bir yapıyı oluşturmak veya ortaya çıkarmaktır. Çözüm Odaklı ilerlemek temel prensibimizdir.

 Kalitesinden ödün vermeden büyüyen ve gelişen, eğitimci kadrosuyla velinin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına karşılık verebilen bir okul olmak yolunda destek almak için bize ulaşabilirsiniz.