0 312 426 79 33

İletişimi Değiştirirsek…

Gençler ne aksi ne de aptaldırlar; yetişkinler de öyle. Ama iletişim kuramadıklarında, birbirlerini tehdit ettiklerinde, imalı konuştuklarında ve felaket beklentilerini tetiklediklerinde iki tarafta birbirini o gözle görür.

Değişim yaratmak için bakış açısı ne olabilir:

  • Ebeveyn; senin korkularını ifade ederek gence açıklaman gerekir.
  • Genç; yaşadıklarını ve inandıklarını söyleyebilmen gerekir. Korkularını ifade edebilmeli ve eleştirmeden, alay edilmeden dinlendiğini bilmen gerekir.
  • Ebeveyn; senin dinlemeye ve anlamaya istekli olduğunu göstermen gerekir. Anlamak özür dilemenin yerini tutmaz. Daha ileri gitmeye uygun bir zemin hazırlamaktan başka bir işe yaramaz.
  • Genç; ailenin seni dinlemesine ihtiyacın olduğunu, ama sen istemedikçe öğüt verilmesine gerek olmadığını netleştirmen gerekir.
  • Ebeveyn, gencin verdiğin tavsiyeye uygun davranmayabileceğini bilmen gerekir.

Birbirine değer verdiklerini bilen iki insan arasında anlayışa dayanan ve bu yüzden olumlu değişim yaratacak bir iletişim kurulabilir. Güçlü bir ilişki, sonuçları da o oranda olumlu etkileyecektir.

Yorumunu Ekle