0 312 426 79 33

Travmada EMDR Uygulaması

Travma mağdurlarında EMDR yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yaşam deneyimi ne olursa olsun EMDR Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ne göre rahatsızlık verici deneyimler başarılı bir şekilde işlenir. Tecavüz, taciz, savaş deneyimleri, şiddete maruz kalma, istismar edilme, doğal afet deneyimleri gibi büyük travmaya sebep olan yaşam olayları mağdurun davranışları, düşünce şekilleri ve kendilerine ilişkin duyguları üzerinde etki sahibidir ve kabuslar, travmatik anıyı yeniden…

Devamı

EMDR Nedir?

Sağdan sola, soldan sağa yapılan göz hareketlerinin psikolojik ve fizyolojik etkileri bulunmaktadır. EMDR sadece göz hareketleriyle sınırlı değildir, iki yönlü hareketlerin hepsi beyni etkilemektedir. Bu hareketler bazı durumlarda beyni uyarırken, bazen de rahatlatarak anksiyete ve stresten kurtulmayı sağlar. Çift yönlü uyarılma zihnin en üst seviyesini harekete geçirir, sonra da orada bulunanları serbest bırakarak travmatik anının kişide yarattığı baskıdan kurtulmasını sağlar…

Devamı