0 312 426 79 33

DANIŞMANLIĞI KİMLER UYGULAR, YETKİ NEREDEN ALINIR?

DANIŞMANLIĞI KİMLER UYGULAR, YETKİ NEREDEN ALINIR? Ahmet Cemil Ölçer Bu makale Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Dergisinde yayınlanmıştır. (Temmuz-Aralık 2020)   Giriş Ülkemizin Sağlık Yasası 1928 tarihlidir ve adı da “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanundur”. Bu kanunun hiçbir maddesi ruh sağlığı ile ilgili değildir. Ama 82 milyonluk ülkemizin tüm ruh sağlığı ile ilgili meseleleri bu yasayla yürütülür. Tabii…

Devamı

SOSYAL HİZMET MESLEĞİ- AİLE DANIŞMANLIĞI

SOSYAL HİZMET MESLEĞİ- AİLE DANIŞMANLIĞI Ahmet Cemil Ölçer Bu makale Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Dergisinde yayınlanmıştır. (Temmuz-Aralık 2020) Aile Terapisinin doğuşu gelişimi ve dünyadaki uygulamalarında yer alan ve aile danışmanlığında ekol olan Amerika, Kanada ve Avusturalya gibi ülkelerde bu işi yapanların çoğunun sosyal hizmet uzmanı olduğu bilinmektedir. Sosyal hizmet mesleğinin odağında insan vardır. İnsana dair her problem sosyal hizmet mesleğini…

Devamı

Anne-Bebek Bağlanmasında Aile Zihni

Basitçe söylemek gerekirse, annemiz aracılığı ile anneannemizin annelik özelliklerini alırız. Anneannemizin katlandığı travmalar, acılar, kederler, çocukluğundaki veya dedemizle yaşadığı zorluklar, sevdiklerinin erken ölümü (filtrelenerek, bir dereceye kadar) kendi yaptığı annelikle bizim annemize geçmektedir. Geriye dönüp diğer bir nesle bakarsak, anneannemizin aldığı annelik ile ilgili olarak da büyük ihtimalle aynı şeyin geçerli olduğu görünecektir.   Onların hayatlarını şekillendiren olayların özellikleri belki…

Devamı

Kaçma; Yakala, Kenara Çek…

Kolay yolu seçmek, ödülü bol olan yaşam biçimlerinden ”kolay” yolu seçerek kaçmaktır. ”Birçok zorluk ve sorumluluk ile yüzleşmekten kolayca kaçabilir ama yine de doyurucu bir yaşam sürdürebilirim” düşüncesi akılcı olmayan bir düşüncedir. Zorluklardan kurtulmanın en iyi yolunun onlardan kaçmak olduğu görüşü, karar vermeniz gerektiğinde harekete  geçmenizi engeller ve sonuçta saatlerce, günlerce ve hatta yıllarca huzursuz olmanıza neden olur. ”O anda”…

Devamı

Seçeneklerim Neler?

  Çocuklar, herhangi bir miktarda hayal kırıklığına katlanamasalar da, yetişkinler katlanabilirler. Çocuklar genellikle çevrelerinin merhametine kalmışlardır. İleriye, geleceğe bakıp da hayal kırıklığına uğramak yerine, ”şimdi” ve ”bugün için” hayal kırıklığına uğrarlar. Çocuklar kendilerini kısıtlayan şeyler hakkında felsefi görüşe sahip değildir ancak yetişkinlerin durumu farklıdır. Yetişkinler mevcut durumlarının bir sonu olduğunu görebilirler; çevrelerini değiştirebilirler; şimdilik sorunlarını düzeltemese dahi felsefi olarak onları…

Devamı

Suçlamayı Bırakıp Yaşamaya Başlayın

Kendinizi, diğerlerini ve hoşa gitmeyen koşulları lanetlemeyi ve suçlamayı gerçekten bırakabilirseniz, kendinizi herhangi bir konuda duygusal açıdan alt üst etmeniz olanaksız hale gelir. Ama çoğunlukla kendinizi ve diğerlerini sık sık ayıplarsınız. İnsanların asla ve kesinlikle haksız davranmamaları gerektiği, böyle davrandıklarında onları suçlamak ve lanetlemek, onları kötü, berbat ve alçak insanlar olarak görmeniz gerektiği inancıdır. Kişiler arası ilişkilerde sıklıkla karşılaşılan bu…

Devamı

İnsanlar Sizi Hep Sevmeli mi?

Mutlak bir gerekliliğe duyulan güçlü bir inanç kaygı yaratır. Çünkü gerçekte (özellikle de belli koşullar altında) varolması gerektiğini söylediğiniz şeyin varolmaması kuvvetle muhtemeldir ve bu da sizin kendinizi mahvolmuş hissetmenize yol açar. ”İnsanlar her zaman beni içtenlikle sevmeliler” dediğinizde, öyle bir durum yaratırsınız ki insanlar sizi sevmediklerinde yalnızca üzüntü ve pişmanlık duymakla kalmaz, tam bir umutsuzluğa düşersiniz. Çünkü bu ifadeyle…

Devamı

Meslek Seçimine Giden Yolda Öğrencinin Kendisini Tanıması

İnsan, karmaşık bir yapıya sahip yaşamı boyunca sürekli gelişen ve değişen bir varlıktır. Ergen bir bireyin kendisini tanımasının amacı; kendi gelişimine yardımcı olmasıdır. Bireyin eğitim ortamından yeterli düzeyde yararlanabilmesi için, sınav tercihlerini doğru yapabilmesi için kendini tanıması gereklidir. Her öğrencinin kendine özgü gelişim düzeyi, gereksinimleri, sorunları, istekleri, güçlü ve sınırlı yanları vardır. Her bireyin kendine has kimseye benzemeyen özellikleri, kendine…

Devamı