0 312 426 79 33

Meslek Seçimine Giden Yolda Öğrencinin Kendisini Tanıması

İnsan, karmaşık bir yapıya sahip yaşamı boyunca sürekli gelişen ve değişen bir varlıktır. Ergen bir bireyin kendisini tanımasının amacı; kendi gelişimine yardımcı olmasıdır. Bireyin eğitim ortamından yeterli düzeyde yararlanabilmesi için, sınav tercihlerini doğru yapabilmesi için kendini tanıması gereklidir. Her öğrencinin kendine özgü gelişim düzeyi, gereksinimleri, sorunları, istekleri, güçlü ve sınırlı yanları vardır. Her bireyin kendine has kimseye benzemeyen özellikleri, kendine has gelişim hızı ve nitelikleri vardır. Kalıtım birey için çok önemli olmakla birlikte bireyi asıl şekillendiren ve geliştiren çevre koşullarıdır. Psikolojik danışma hizmeti almak bireyin kendisini tanımasını ve gerçekçi bir ‘‘benlik’’ geliştirmesini, herhangi bir konuda karar verebilmesi için temel bilgi kaynaklarını toplayabilme becerisinin gelişmesini, yetenek ve ilgileri doğrultusundaki akademik programlara ve mesleklere yönelmesini sağlar.

Yorumunu Ekle