0 312 426 79 33

Travmada EMDR Uygulaması

Travma mağdurlarında EMDR yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yaşam deneyimi ne olursa olsun EMDR Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ne göre rahatsızlık verici deneyimler başarılı bir şekilde işlenir. Tecavüz, taciz, savaş deneyimleri, şiddete maruz kalma, istismar edilme, doğal afet deneyimleri gibi büyük travmaya sebep olan yaşam olayları mağdurun davranışları, düşünce şekilleri ve kendilerine ilişkin duyguları üzerinde etki sahibidir ve kabuslar, travmatik anıyı yeniden yaşama ve rahatsızlık verici düşünceler gibi semptomlara açık olmalarına neden olur. Bu kişiler, ”ben güçsüzüm”, ”ben değersizim”, ”kontrol bende değil” gibi kendilik atıflarına sahip olacaklardır. Kendilerine dair bu olumsuz atıfların da çocukluk dönemi deneyimleriyle bir bağlantısı bulunmaktadır. Çocukluklarında yaşadıkları deneyim onların sinir sisteminde kitli kalmıştır ve travmatik olaylarda benzer bir etki yaratmaktadır.

EMDR ile bu anılar üzerinde geçmiş, bugün ve gelecek ekseninde çalışılır.

Yorumunu Ekle