Sanat Terapisi Eğitimi, 1. Modül 21-22 Kasım 2020

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ 

Dr. Öğr. Gör. Sultanberk HALMATOV

 

Kursun içeriği: Çocuk ve yetişkinleri tanımada sanat etkinliklerinden yaralanma. Bireyin iç dünyası, aile, iş ve okulu ile ilgili sıkıntıları, benlik algısı, psikolojik sıkıntıları hakkında bilgi elde etmek için sanat etkinliklerinin kullanılması.   Çocuk ve yetişkinler ile sanat etkinlikleri aracılığıyla iletişim kurabilme, bireylerin duygularını sanat yolu ile dışa vurabilmelerine yardımcı olma becerileri kazanma becerisi kazandırma. Bireyi tanımada ve müdahale sürecinde kullanılan, bireysel ve guruba uygulanan etkileyici tekniklerin uygulanması ve yorumlanması.

Sanat Terapisinin Uygulandığı Durumlar

Sanat terapisinin kullanıldığı alanlar oldukça geniştir. Sanat terapi uygulaması uygulamanın ne amaçla uygulandığına bağlı olarak derinlemesine veya yüzeysel şekilde kullanılabilir.  Örneğin eğitim alanında motivasyon, stresle baş etme amaçlı kullanılırken sağlık alanında ise daha çok bireysel ve derinlemesine sorgulayan tarzda uygulanabilir.  Sana terapisi aşağıdaki gibi durumlarda kullanılabilir;

 • Stresi azaltmak için
 • Öfke problemi durumlarında
 • Sosyal beceri kazandırmak amaçlı
 • İletişimi desteklemek amaçlı
 • Sosyal uyum desteklemek amaçlı
 • Kaygı ve korku sorunlarında
 • Uyku bozuklukları durumunda
 • Davranış problemleri
 • Duygu problemleri durumunda
 • Yas sürecinde
 • Ve hastanede hastalarla

 

Eğitim Programı:

 

 

1.MODÜL

Saat (Akademik)
Sanat Terapisine giriş  

 

20 Saat

Sanat Terapisinin İyileştirici Mekanizmaları
Sanat Terapisinin Uygulama Alanları
Sanat Terapide Kullanılan Malzemeler

 

 

2.MODÜL

 

 

20 Saat

Sanat Terapi Oda Yapısı
Sanat Terapide Değerlendirme
Sanat Terapisinde Kullanılan Test ve Teknikler
Uygulama Çalışmaları

 

3. MODÜL 20 Saat
Sanat Terapisi Uygulama Yöntemleri
Hazırlık Çalışmaları (Bireysel Uygulama)
Hazırlık Çalışmaları (Gurup Uygulaması)
Sanat Terapisinde Seans Yapısı

 

 

4. MODÜL 20 Saat
Kendini Tanıma Çalışması (Uygulama)
Travma Çalışmaları (Uygulama)
Korku Problemleri (Uygulama)
TOPLAM 80 Akademik Saat

 

 

Katılımcılar:  Ruh Sağlığı alanı çalışanları (Psikolog, Psikiyatrist, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çocuk gelişim uzmanı, psikolojik danışman, psikiyatri hemşiresi) ve bu alanın 4. Sınıf öğrencileri

Belge: Katılım Belgesi

Eğitim Ücreti: 1200 TL + %18 KDV = 1.416 TL (Tek modül ücreti)

Tarih: 21-22 Kasım 2020 (Diğer tarihler katılımcılarla birlikte ayarlanacaktır.)

Eğitim Yeri: Otelde yapılacaktır, otel yeri hakkında katılımcılar bilgilendirilecektir.

Saat: 09:00-18:000

 

Dr. Sultanberk HALMATOV

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda da doktorasını,  Moskova Evdakimov adındaki Tıp ve Diş hekimliği Üniversitenin Klinik Psikoloji Fakültesinde Doktora sonrası eğitimini tamamlamıştır. Lomonosov adındaki Moskova Devlet Üniversitesinde Nöropskoloijik Rehabilitasyon ve Nöropedagoji üzerine eğitimler almıştır. Ayrıca toplamda 1557 saatlik Sanat Terapisi Eğitimini tamamlamıştır.

Çalışma alanlı genel olarak, nöropedagoji, oyun terapisi, sanat terapisi, bireyi tanıma teknikleri, projekitif testler, çocuk ve ergen psikolojisi, aile eğitimi, kişilik gelişimi gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

E-mail: halmatovs@gmail.com

 

 

Yorumunu Ekle