0 312 426 79 33

‘‘Okul’’ da aynen bir ‘‘Aile’’ gibi işleyen bir sistemdir. Kendi iç dinamikleri, ruhu, kendine has özellikleri bulunmaktadır. Hangi kademe olursa olsun hiç bir eğitim kurumu birbirine benzemez. Tüm kurumlar biriciktir ancak temel prensipler bellidir.

İçinde bulunduğunuz duruma ya da geçmiş yaşantılarınıza her zaman durduğunuz yerden değil, farklı bakış açısıyla bakmak ister misiniz? Kendinizi daha iyi anlamak, daha iyi tanımak…

Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağandışı ve beklenmedik olayların yolaçtığı etkilere ruhsal travma diyoruz. Her üç kişiden biri, hayatlarının belli bir evresinde, travmatik bir olaya maruz kalır.

Küreselleşen dünya ve piyasa ile birlikte artık tüm firmaların kurumsallaşarak büyümesi kaçınılmaz olmuştur. Bu durum devamında birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Kalabalık ofisler, yoğun iş temposu ve yaşam temposu içinde çalışanlar ve işverenler büyük stres altındadır

Oyun çocuğun İŞ’idir. Çocukların yetişkinler kadar duygularını fark etme ve ifade etme yetenekleri gelişmemiştir. Bu nedenle oyunun, çocuklara deneyimlerini ve duygularını ifade etme fırsatı doğurması iyileştiricidir. 

Cinsel sorunlar hayatı olumsuz etkileyebilmektedir. Bazen bu sorunların hiç çözülemeyeceği düşünülebilir, tamamen yabancı biriyle cinsel problemleri konuşmak size zor görünebilir. Ancak cinsel terapi yapan danışmanlar gelen danışanın işini kolaylaştırmak adına iyi eğitim almışlardır

Evlilik öncesi danışmanlık, evlenme kararı almış çiftlerle hem evlilik öncesindeki yoğun geçen dönemde hem de birlikte geçirecekleri yaşantılarında sağlıklı bir yol izlemeleri için yapılan bir danışmanlıktır

Aile üyelerinde sıkıntıya yol açan bu tür engellemeler, genelde ailenin varlığını korumasını güçleştirmekte, özelde de aile üyelerinin sosyal ve ruhsal varlığını bozmaktadır.

Çocukluğun nerede bitip yetişkinliğin nerede başladığı; çocuğun ve yetişkinin birlikte en iyi şekilde nasıl var olabildiği önemli bir konudur çünkü, her aşama bir sonraki aşamayı etkilemektedir

Çocukluğun nerede bitip yetişkinliğin nerede başladığı; çocuğun ve yetişkinin birlikte en iyi şekilde nasıl var olabildiği önemli bir konudur çünkü, her aşama bir sonraki aşamayı etkilemektedir