Boşanma Danışmanlığı

Ailenin yapı taşını oluşturan evlilik ilişkilerinde son yıllarda artan problemler ve meydana gelen boşanmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun olmaya başlamıştır.

Evlilikte hiçbir uzlaşmaya yer kalmaması, eşler için tüm anlamını yitirmesi gibi durumlarda evliliğin sona ermesi bir çözüm olarak gündeme gelebilmektedir.

Boşanma, hukuki sorunların yanı sıra, psikolojik boyutları da olan ciddi bir süreçtir. Çiftin birbirine yabancılaşması, ekonomik durum, yerleşim yeri, velayet, sosyal çevre, bireyin kendini yeniden çerçevelendirmesi gibi durumlar söz konusudur.

Boşanma her şeyden önce bireyleri yeni bir statü içine sokması nedeniyle, bu yeni statünün gerektirdiği rol ve sorumluluklara uyumu zorunlu kılmaktadır. Ayrıca boşanma süreci, boşanmış kişilerin kişiliklerinde derin etkileri bulunan bir takım krizlerin çözümlenmesini gerektirmektedir. Ekonomik güçlükler, çevrenin bakış açısındaki değişiklikler, sosyal çevrenin tutum ve davranışları, toplumun boşanmış kişilere karşı ayırıcı tutumları, eski eşe karşı hissedilen duygular, çocuklar konusunda yaşanan sorunlar da boşanmış kişilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar arasındadır.

Boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan süreçler, bireylere göre farklılık göstermekle birlikte boşanan kişilerin yaşadığı bazı ortak duygu ve deneyimler vardır.  Her boşanma kendine özgü, karmaşık ve çok yönlüdür ve birtakım sonuçlara neden olmaktadır.  Bu doğrultuda danışmanlığımız, çiftin gereksinimlerine  uygun bir şekilde düzenlenmektedir.

Yorumunu Ekle