Psikolojik Travma Danışmanlığı (EMDR)

Travma,  deprem, sel gibi doğal afetler, savaşlar, cinsel ya da fiziksel saldırıya uğrama, çocuklukta yaşanan cinsel taciz ve tecavüzler, işkence görme, zorla kaçırılma, trafik kazaları, bireyin fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik;  gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi içeren olayları yaşaması, ağır yaralanması veya bu tür durumlara tanık olması, ailesinden ve yakın çevresinden birilerinin beklenmedik, ani ölümleri, şiddet ve şiddet dolu yaşantıların , ihmal ve istismar gibi yasamı tehdit eden doğrudan yaşadığı aşırı derecede örseleyici durumların kişide yarattığı ruhsal etkilenmişliği ifade eder. Travmatik olaylar olağan uyum mekanizmalarının bozulmasına yol açar. Canlı anılar, geriye dönüşler, uykuda kabuslar tekrarlayıcı bir şekilde bilince gelir. Travmatik olay olağan baş etme sistemlerini felce uğratır.

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR; Eye Movement Desensitization and Reprocessing), psikodinamik, bilişsel, davranışçı ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir. EMDR, ilaç ve hipnoz kullanılmadan yapılan bir psikoterapi uygulamasıdır. EMDR ile günümüze gelene dek her yaştan farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklar başarıyla tedavi edilmiştir.

Bütün iyi psikoterapi yaklaşımları gibi, EMDR’de danışanın yaşama daha iyi uyum sağlamasını, olumlu başa çıkma yöntemleri geliştirebilmesini, kendisi ve dış dünya hakkında daha olumlu bir algı geliştirebilmesini, daha sağlıklı insan ilişkileri kurabilmesini sağlar. EMDR sağladığı iyileşmeyi hızlı yapabilme özelliğine sahiptir. Özellikle travma tedavisinde etkinliği kanıtlanmış olmakla birlikte bugün birçok  ruhsal bozukluğun tedavisinde kullanılmaktadır.

EMDR, geçmişteki olumsuz yaşantının, danışanın bugününü bozmayacak hale gelmesini sağlar. Travmalar ve benzeri yaşantıları olanlar bugünü yaşamak konusunda zorlanmaktadırlar, geçmişte takılıp kalmışlardır. Travma tedavisi geçmişle hesaplaşmanın bitmesine, daha normal bir yaşam sürdürülebilmesine olanak sağlar. Yaşadıkları acıyla yüzleşebilirler, konuşabilirler, daha sağlıklı düzeyde bir acı ile yaşantılarını değerlendirebilirler.

EMDR; Endişe, Suçluluk duygusu, Öfke, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Depresyon, Panik ataklar, Yas, Fobiler, Yeme bozuklukları, Stres, Baş ağrısı, Kilo verme, Uçak fobisi, Bağımlılıklar, Cinsel ve/veya fiziksel taciz, Beden algısı bozuklukları, Kişilik bozuklukları, Yeme Bozuklukları, Kaygı Bozuklukları, Performans kaygıları, Kendilik değeri ve özgüven gibi alanlarda kullanılmaktadır.

EMDR ile semptomların ortadan kalkmasının yanı sıra yeni bakış açıları kazandırılır, pozitif inançlar ve olumlu duygular geliştirilir.