0 312 426 79 33

‘‘Okul’’ da aynen bir ‘‘Aile’’ gibi işleyen bir sistemdir. Kendi iç dinamikleri, ruhu, kendine has özellikleri bulunmaktadır. Hangi kademe olursa olsun hiç bir eğitim kurumu birbirine benzemez. Tüm kurumlar biriciktir ancak temel prensipler bellidir.

İçinde bulunduğunuz duruma ya da geçmiş yaşantılarınıza her zaman durduğunuz yerden değil, farklı bakış açısıyla bakmak ister misiniz? Kendinizi daha iyi anlamak, daha iyi tanımak…

Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağandışı ve beklenmedik olayların yolaçtığı etkilere ruhsal travma diyoruz. Her üç kişiden biri, hayatlarının belli bir evresinde, travmatik bir olaya maruz kalır.

Küreselleşen dünya ve piyasa ile birlikte artık tüm firmaların kurumsallaşarak büyümesi kaçınılmaz olmuştur. Bu durum devamında birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Kalabalık ofisler, yoğun iş temposu ve yaşam temposu içinde çalışanlar ve işverenler büyük stres altındadır

Evlilik öncesi danışmanlık, evlenme kararı almış çiftlerle hem evlilik öncesindeki yoğun geçen dönemde hem de birlikte geçirecekleri yaşantılarında sağlıklı bir yol izlemeleri için yapılan bir danışmanlıktır

Aile üyelerinde sıkıntıya yol açan bu tür engellemeler, genelde ailenin varlığını korumasını güçleştirmekte, özelde de aile üyelerinin sosyal ve ruhsal varlığını bozmaktadır.

Çocukluğun nerede bitip yetişkinliğin nerede başladığı; çocuğun ve yetişkinin birlikte en iyi şekilde nasıl var olabildiği önemli bir konudur çünkü, her aşama bir sonraki aşamayı etkilemektedir

Çocukluğun nerede bitip yetişkinliğin nerede başladığı; çocuğun ve yetişkinin birlikte en iyi şekilde nasıl var olabildiği önemli bir konudur çünkü, her aşama bir sonraki aşamayı etkilemektedir

Psikolojik danışma, insanın günlük hayatta karşılaştığı problemler veya sorun durumlar karşısında yaşadığı zorlanmadan ve bu zorlanmanın sonucu gelişen bir takım ruhsal durumların çözümlenmesi için yapılan bir başvurudur.

Ailenin yapı taşını oluşturan evlilik ilişkilerinde son yıllarda artan problemler ve meydana gelen boşanmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun olmaya başlamıştır.