0 312 426 79 33

Çocukluk dönemi yaşamın en kritik yılllarıdır. Gelişim dönemi olarak aynı yaş grubu çocuklar benzer gelişimsel özellikleri gösterir. Ancak diğer yandan bu gelişim döneminin gerisinde ya da ilerisinde bulunan çocuklar da vardır. Bu farklılıkları farkedebilmek, gerekli bilişsel, duygusal ve gelişimsel değerlendirmeyi yapabilmek amacıyla uygulanan bu testler Türkiye standardizasyonu yapılmış, geçerli ve güvenilir testlerdir.

Okulöncesi ve okul dönemi çocuklarına uygun yönlendirmeyi yapabilmek için bazı objektif, psikometrik değerlendirme araçları bulunmaktadır. Bu testler gerekli eğitimler ve sertifika programlarına katılarak uygulanmaktadır.