0 312 426 79 33

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. Test 154 maddeden oluşmakta ve genel gelişim, dil-bilişsel gelişim, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-özbakım alanlarını ölçmektedir.

AGTE, 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir.  Envanter çeşitli yaş gruplarına göre düzenlenen ve annelere sorularak ”Evet, Hayır, Bilmiyorum” şeklinde yanıtlanarak ilerler.

Bu test, gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve küçük çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınabilmesine de olanak sağlar.