0 312 426 79 33

Benton Görsel Bellek Testi çocuğun entellektüel fonksiyonlarını ölçer. Objektif bir testtir ve kesin prensiplere dayanır.

8-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuğun uzun dönem hafızasını, kısa dönem hafızasını ve görsel belleği ölçer. Dikkat eksikliği olup olmadığını belirler ve aynı zamanda dikkat eksikliğinin organik veya psikolojik olup olmadığının ayrımını yapar.

Testin uygulanışında bireye üzerinde şekiller bulunan test kartları, kartların boyutlarına uygun boş kağıtlar, silgi ve kalem verilir. Hata puanları; unutmak, şekilde bozulma, tekrar (ısrarlı tekrar), döndürme, yer değiştirme ve büyüklük hatası olarak belirlenir ve yaptığı hataya göre puanlanır.