0 312 426 79 33

Cattell-2A Zeka Testi bir performans (sayısal zeka) testidir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir. Uygulama süresi yaklaşık 25 dakikadır. 7 yaş 6 ay ile 14 yaş arası çocuklara uygulanır. Uygulama süresi yaklaşık 25 dakikadır. Toplam 46 maddeden oluşan bir testtir. Toplam 4 alttesti vardır. Her alttest için ayrı açıklama ve örnekler vardır. Açıklamalar sözlü olarak verilir.