0 312 426 79 33

Eğer varsa çocuğun algısal geriliğinin mümkün olduğunca erken tespit edilmesi çok önemlidir. Görsel algısı düşük çocukların belirlenmesi ve eğitim hayatının okulöncesi çağda veya okula girişte belirlenmesi çocuğun yaşayabileceği okul başarısızlığı ve uyumsuzluk sorunlarının önlenmesinde yararlı olacaktır.

4 yaş ay ile 7 yaş 11 ay arası çocuklara uygulanır. Yaklaşık 30-45 dakika sürer. Tek oturumda uygulanır.

Test, 5 alt testten oluşmaktadır: El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ilişkisi, benzer şekillleri ayırt etme, benzerlikler ve farklılıklar, kopya etme.

Test materyallerinin içinde 35 sayfalık test kitapçığı, 11 örnek kart, kurşun kalem, 4 renk kuru boya kalemi bulunmaktadır.