0 312 426 79 33

Gessel Zeka Testi 1-7 yaş arası çocuklara uygulanır.

Test, kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden ibarettir.

Okulöncesi dönemde bir tarama aracı olarak kullanılan bu test, bireysel olarak da grup olarak da uygulanabilir.

Başarabildiği her madde çocuğun zihin yaşını verir. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zeka bölümü hesaplanır. Test, okul öncesi çocukların; zeka gelişimlerinin yaşlarına göre ne düzeyde olduğu ile ilgili genel bilgiler verir. Test okulöncesi çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimleri ile ilgili yorumlarda bulunabilir.

1. sınıf öğrencilerinin gelişim düzey ve becerileri hakkında ön bilgi verir.

Test materyalleri arasında kartlar, kağıt ve kurşun kalem bulunmaktadır.