0 312 426 79 33

Bu envanterin amacı bireyin kendi ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi, bireyin ilgi alanlarının farkına varması ve bireyin meslek veya program seçiminde tercihte bulunmasını kolaylaştırmaktır.

Kendini Değerlendirme Envanteri; lise öğrencisi olan, üniversitede fakülte/bölüm seçme durumunda olan öğrencilerin kişilik özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmeleri amacıyla geliştirilmiş bir araçtır. Öğrencinin yetenek ve ilgi alanlarıyla ilgili bilgi verir.

Envanterde toplam 23 özellik tanımlanmış olup bunların her biri için on soru olmak üzere toplam 230 soru bulunur.

Testin 3 alttesti Yetenek’i ölçer: (Sözel, Sayısal, Şekil-Uzay Yeteneği),

11 alttesti İlgi’yi ölçer: (Temel Bilim, Sosyal Bilim, Canlı Varlık, Mekanik, İkna, Ticaret, İşaret Ayrıntıları, Edebiyat, Güzel Sanatlar, Müzik, Sosyal Yardım ilgisi)

9 alttesti Mesleki Değer Alanı’nı ölçer:  (Yeteneği Kullanma, Yaratıcılık, Yarışma, İşbirliği, Değişiklik, Düzenli Yaşam, Liderlik, Kazanç, Ün Sahibi Olma).