0 312 426 79 33

Okula başlama zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir ”hazır oluşu” gerektirir. Okula hazır oluş demek, çocuğun herhangi bir duygusal zorluğa uğramadan, kolayca ve yeterli bir şekilde öğrenebileceği dönemdir.

Metropolitan Okula Hazır Oluş Testi 5-6 yaş grubu çocuklara uygulanır. Testin uygulanışı yaklaşık 25-30 dakika sürer. Test; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar ve kopya etme alttestlerinden oluşur. Toplam 100 maddeden oluşur. Test materyallerinin içinde soru formu ve kayıt formundan oluşur.

Testin ölçtüğü davranış; okula hazırlık, verilen yönergeyi anlama, ve uygulamayı başarabilmedir. Test, talimatı anlama ve başarma üzerine kuruludur. Okuma hazırlığı, Sayı hazırlığı ve Genel hazırlık olarak üç ayrı değerlendirmede bulunur.