0 312 426 79 33

Wisc-R en yaygın olarak kullanılan geniş kapsamlı bir zeka testidir. Bu test, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Üstün Zeka, Dikkatle ilgili problemleri ayırt edebilir. Bunun yanı sıra çocuğun hangi yeteneklerinin daha güçlü olduğunu gösterir.

WISC-R, 6-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Test süresi yaklaşık bir, bir buçuk saat sürmektedir. Bireysel bir test olup, bir oturumda uygulanır. WISC-R Zeka Testi Sözel ve Performans olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.

Sözel ve Performans Bölümlerinin alt kategorileri şu şekildedir: Genel Bilgi, Resim Tamamlama, Benzerlikler, Resim Düzenleme, Aritmetik Testi, Küplerle Desen, Sözcük Dağarcığı, Parça Birleştirme, Yargılama, Şifre, Sayı Dizisi, Labirentler.