0 312 426 79 33

İnsanı tanıma yolunda sürdürülen çaba insalık tarihi kadar eskidir. Bir insanı gözlemleyerek tanımaya çalışmak objektiflikten çok uzak olduğu için psikometrik testler ortaya çıkmıştır.

Bireyin, bilişsel veya duygusal süreçlerini belirlemek için objektif ve projektif testler kullanılmaktadır. Kullanılan testler, bilimsel açıdan Türkiye standardizasyonu yapılmış, geçerli ve güvenilir, norm değerleri hesaplanmış, puanlama yönergeleri bulunan testlerdir.

Psikometrik testlerin uygulanabilmesi için gerekli eğitim ve sertifikaların alınmış olması gerekmektedir. Yeterli bilgi ve beceri edinilmeden testler uygulanamaz.

Kurumumuzda uygulanan testlerin uzman kişi tarafından eğitimleri alınmıştır.