0 312 426 79 33

Çizgi Yönünü Belirleme Testi, bir nöropsikolojik testtir. Görsel-mekansal algılamayı ölçer. Bunlar; nesneleri tanıma, isimlendirme, yön algısı, yönlenim ve mekana ilişkin üst düzey düşünme süreçlerini içerir. Çizgi yönünü anlamada beynin sağ hemisferinin önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.

Test materyallerinin içinde test kitapçığı, kayıt formu, uygulayıcı tarafından kullanılacak olan kalem, silgi ve kronometre vardır. ÇYBT’nde 5 alıştırma maddesi ve 30 test maddesi bulunmaktadır. Alıştırma ve test maddeleri için farklı yönergeler kullanılır. Testin ardından puanlama yapılır ve sağ hemisfer hasarı olup olmadığı belirlenir.