0 312 426 79 33

Minnesota Kişilik Envanteri bireyin kişisel ve toplumsal uyumunun objektif olarak değerlendirilmesini amaçlayan bir ölçektir.

MMPI bir kişilik envanteri olup, toplam 566 maddedir.

16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir.

Bireysel bir testtir, bir oturumda bir kişiye uygulanır.

 

Testin ölçtüğü alt kategoriler: Hipokondriasis, Depresyon, Histeri, Psikotik Sapma, Kadınlık/Erkeklik, Paranoya, Psikasteni, Şizofreni, Hipomani, İçe dönüklük.

 

 

Soru kitapçığı ve cevap formuyla birlikte gerekli yönerge verilir ve test başlar.

Birey cevap formuna ‘doğru’ ‘yanlış’ ‘bilmiyorum’ şeklinde kodlama yapar.

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan kişilik envanterinden biridir.